GESLAAGDE TAALCURSUS

TAAL LEREN

Taalscreening voor de start van je opleiding: daarom is het belangrijk.

Contents

Je bent ingeschreven voor een taaltraining. Proficiat!

En dan ontvang je een mail dat ze je nog willen ’screenen’. Om je taalniveau te testen.

Gaan bij jou ook alle alarmbellen af ? Denk jij ook ‘ik kan de doeltaal helemaal niet goed spreken, daarom volg ik een training’ of ‘ik heb hier geen tijd voor’?

Die terughoudendheid is echter nergens voor nodig en we leggen je in deze blog graag uit waarom.

 

Wat is een screening?

Onder een screening verstaan we het testen van de mondelinge en schriftelijke vaardigheden om het niveau te beoordelen waarop je de doeltaal (dat is de taal die je wil leren) al beheerst.

Er bestaan verschillende niveaus die we volgens het ERK, dat is het Europees Referentiekader, indelen, nl: A0-A2 (basiskennis), B1-B2 (onafhankelijke gebruiker) en C1-C2 (vaardige gebruiker). Ontdek hier wat elk ERK-niveau betekent.

Hoe hoger het niveau, hoe meer facetten belangrijk worden.

Heb jij een A1-niveau? Dan verwachten we dat je een basiszin begrijpt en kort kan reageren. Heb je daarentegen een B2-niveau? Dan kan je een gesprek probleemloos gaande houden, lange artikels lezend begrijpen en complexe e-mails opstellen.

Zo’n screening hoeft in principe niet lang te duren. Een kleine 10 à 15 minuten volstaan vaak voor een ervaren screener – de persoon die jou screent – om je niveau te bepalen.

Waarom screenen?

Een screening organiseren doen we om verschillende redenen

Je taalniveau

Zoals reeds aangehaald, willen we in eerste instantie je niveau van de doeltaal kunnen bepalen.

Daarom stelt de screener je in de taal waarvoor je bent ingeschreven een aantal vragen die je soms verwacht (“Wil je jezelf eens voorstellen?”) maar soms ook niet (“Is het bij jou ook zo warm op kantoor?”).

Het is heel belangrijk om te proberen om in de doeltaal op die vragen te antwoorden. Want alleen zo kan de screener ook je niveau werkelijk bepalen.

Het is niet altijd makkelijk om je angst of schroom opzij te zetten maar weet dat de screener je nooit zal veroordelen.

En vaak dénken mensen onterecht dat hun niveau niet goed is, terwijl ze prima kunnen antwoorden!

Je jobcontext & je leerdoelen

Daarnaast moeten we ook weten in welke sector je actief bent, waarvoor je de doeltaal precies nodig hebt, in welke mate je de taal actief moet beheersen enz.

Ontdek hier hoe je je leerdoelen SMART maakt.

Deze informatie is cruciaal om de juiste trainer aan je te koppelen, want ook elke trainer heeft zijn/haar expertise in een bepaald veld. Denk maar aan de medische sector. Of trainers die goed zijn met commerciële profielen.

Je planning

Ten slotte vraagt de screener je meestal ook wanneer je (on)beschikbaar bent.

Het meest gehoorde antwoord: “Ik kan altijd” of “ik pas me wel aan”.

Heel leuk natuurlijk, dat enthousiasme, maar in praktijk weten we dat dit niet haalbaar is.

Heb je wekelijks op een vast tijdstip een vergadering? Of weet je dat het bijvoorbeeld op maandagochtend heel erg druk in de mailbox is? Of stop je op dinsdag vroeger omdat je een sporttraining hebt? Meld het dan.

Op die manier kan dat ook gecommuniceerd worden met de trainer en komt die niet voor verrassingen te staan als blijkt dat je opeens enkel maar tijdens de lunchpauzes beschikbaar bent…

Bij een groepsopleiding: de groepsindeling

Wanneer je ingeschreven bent voor een groepsles is het niet alleen voor jou als trainee maar zeker ook voor de trainer van groot belang dat alle deelnemers min of meer hetzelfde niveau hebben.

Daarom wordt elke persoon individueel gescreend alvorens de groepen samengesteld worden.

 

Tips om gescreend te worden

Kortom, een screening is duidelijk noodzakelijk voor een goede start – en verloop – van je taaltraining.

Benieuwd hoe je jezelf kan voorbereiden voor zo’n screening? We geven je nog een aantal pro-tips mee om af te sluiten:

  • Wees niet bang om te spreken. Een screener zal je nooit veroordelen op basis van je niveau. Hij/zij moet alleen je niveau beoordelen.

  • Spreek in de taal die je wil leren, alleen zo kan je niveau ook werkelijk bepaald worden.

  • Zoek een rustige plek om het gesprek aan te nemen. Desnoods een aparte ruimte waar je zonder schroom in de doeltaal kan spreken.

  • Geef zo veel mogelijk details: waarom ga je de training volgen, voor welke doeleinden heb je de taal nodig, hoe kom je ermee in contact, hoe heb je taal geleerd…

  • Bekijk je agenda op voorhand goed om je algemene beschikbaarheden te kunnen bespreken.

 

Ook interesse in een taalscreening voor je opleiding?