ALGEMEEN

Hoe kies je de juiste strategische partner voor jouw taalopleidingen.

Contents

Tegenwoordig leven en werken we in een wereld die constant verandert. Je job van vandaag is niet je job van morgen. Als L&D-verantwoordelijke, HR of teamleader help je mee bij de begeleiding van jouw organisatie. Het is belangrijk dat jouw medewerkers blijven groeien en klaar zijn voor de uitdagingen van vandaag. Jouw organisatie moet ook weten welke competenties ze in huis heeft, vandaag én morgen! Een strategische partner kiezen voor de taalcursussen voor bedrijven, kan jou daarbij helpen.

 
 

Taalcursussen voor bedrijven: hoe kan BLCC jou helpen? 

Fase 1: taalcompetenties in kaart brengen

 

Om jouw taalcompetenties in kaart te brengen, zijn wij de ideale partner. Zo stellen we in fase 1 vast wat de huidige stand van zaken is. Welke talen worden er nu op de werkvloer gesproken? Welke spreken we met klanten? Wie spreekt al die talen vloeiend? En vooral wie heeft nog hulp nodig?

 

Samen bepalen we wie gescreend moet worden. Een aantal mensen per team, één bepaald team of misschien wel iedereen? Afhankelijk van de grootte van het project en de context gebeurt de screening telefonisch, elektronisch of ter plaatse. We testen het huidige taalniveau van je medewerkers, polsen naar hun jobinhoud en bepalen beschikbaarheden voor de opleiding. Daarnaast stellen we samen met L&D en teammanagers de einddoelstellingen op per functie en taal. We bekijken welke competenties er nodig zijn om die bepaalde functie uit te voeren mét impact!

 

Maar hoe koppel je die einddoelstellingen aan het taalniveau?

 

We starten met een heel belangrijk principe. Een bepaald ERK-niveau bereiken is géén doel op zich. Aan elk taalniveau zijn bepaalde vaardigheden en doelstellingen verbonden. Het is belangrijk om vooraf goed te weten wat je moet kunnen voor die bepaalde functie. Zo kan niveau A2 om te telefoneren voldoende zijn, maar heb je een niveau B2 nodig om te onderhandelen. Tijdens de screening maken we een gedetailleerd rapport op van het beginniveau, de te bereiken doelstellingen en het daaraan gekoppeld eindniveau. Op die manier verloopt elke training zo optimaal mogelijk! Een taalcursus voor bedrijven is pas geslaagd als trainees hun functies uitoefenen in de vreemde taal. Pas dan zeggen we dat de trainees hun doelstellingen bereikt hebben.

Meer weten hierover? We schreven er een uitgebreid artikel over.

Lees de blog!

 
 

Fase 2: Actie!

 

Nu alle niveaus in kaart zijn gebracht, gaan we aan de slag. In fase 2 zetten we de strategie van jouw organisatie om in acties en groei. We koppelen onze vooropgestelde eindcompetenties aan die van je huidige team. Maar we blijven realistisch. Een volledig team samen trainen, tijdens de werkdag naast een drukke job, is vaak een illusie. Ook al willen we snel vooruit, prioriteiten stellen is een must!

 

Daarnaast heeft elke organisatie zijn eigen verhaal en noden. De ene wil sneller operationeel zijn en daarom mensen opleiden die snel het eindniveau zullen bereiken. De ander start liever met diegene met de laagste niveaus, zodat ze vanaf het begin goed mee zijn.

 
 

“We verwachten eerst te verkopen in die regio, en pas daarna te factureren…” is een duidelijk argument om eerst op het salesteam te focussen vooraleer de dienst boekhouding aan de slag gaat met de opleidingen.

 
 

Ten slotte bepalen we hoe specifiek het taalgebruik moet zijn om de functie met evenveel impact uit te oefenen in de vreemde taal als in de moedertaal. Is de basis goed, maar is de specifieke woordenschat nog niet goed gekend? Of is de woordenschat gekend, maar lukt het niet om de juiste zinnen te maken? Verschillende struikelblokken vergen een verschillende aanpak! Onze Language Learning Mix beoogt het meest budgetvriendelijke en efficiënte voorstel.

 
 

C-learning en e-learning: de perfecte klas!

 

BLCC gelooft sterk in het blended verhaal. We combineren virtuele  sessies met face-to-face contactmomenten. Zowel individueel als in groep. Ook e-learning maakt een groot deel uit van onze aanpak. We beschikken over een e-learning platform dat we ontwikkelden met KU Leuven. Op dit platform maak je extra oefeningen op de in de les behandelde theorie of moeilijkere topics.

 

Uniek bij BLCC is ook onze succes coach. We koppelen de functie van taaltrainer en e-coach los van elkaar. Ze werken samen, elk met hun eigen sterktes. De succes coach begeleidt, coacht en activeert elke trainee op het e-learning platform.

 

Dankzij virtuele klassen volgen medewerkers die vanuit verschillende locaties werken, toch samen les. Werkt de ene vanuit kantoor in Brussel, en is de andere op zakenreis in Barcelona? We brengen ze virtueel samen!

 

Overtuigd van BLCC voor de taalcursussen voor bedrijven?

  • Wil je het taal-DNA van jouw organisatie in kaart brengen en er ook iets mee doén?

  • Wil je één talenpartner die voor elke situatie een oplossing biedt?

  • Evolueer je naar één voertaal in jouw organisatie? Of wil je met je organisatie een nieuwe markt aanboren?

 

 

Was jouw antwoord op minstens één van deze vragen volmondig ‘JA!’? Neem dan snel contact met ons op zodat we samen aan de slag kunnen voor de taalcursussen binnen jou bedrijf!

 

Neem contact op