E-LEARNING

Blended learning: de voor- en nadelen van online én offline leren.

Contents

Herinner jij jou een tijd dat je (taal)opleiding enkel en alleen bestond uit klassikale lessen met je trainer?  

Wel, we zijn er om je te vertellen: die tijd is lang passé.  

Niet dat we bedoelen dat we face-to-face (of klassikale) lessen met een trainer helemaal van de kaart vegen. Integendeel! Ze blijven een waardevol onderdeel van een opleiding. 

Maar tegenwoordig ondersteunen en verrijken we die klassikale, offline lessen met moderne – vaak online – leertechnologieën. Webinars, e-learning, online lessen, e-quizzen, learning apps, virtual reality en tal van andere online tools.  

We noemen het blended learning, de mix tussen online en offline 

Dat wij overtuigd zijn van blended learning wist je zeker en vast al.  

Maar we halen jou óók graag over de streep.  

 

Wat zijn de voordelen van blended learning?

1. Voorbereiding en herhaling van elke les.

Jouw taalopleiding efficiënter maken. Dat is wat we bij BLCC willen bereiken met blended learning.  

Moderne lestechnologieën zoals e-learning, e-quizzen, … zijn er ter ondersteuning. Zodat jouw taaltrainer zich tijdens de lesmomenten 100% kan focussen op conversatie, communicatie en voorbeelden uit de praktijk. 

Maar hoe realiseer je dat?  

Door e-learning in te zetten als voorbereiding voor en als herhaling na elke les.  

Beeld je even in. Jouw taaltrainer Frans wil jou graag de subjonctif bijbrengen. Maar jouw coach spendeert liever geen 2 uur van zijn waardevolle lestijd om door die zware brok grammatica te gaan. Want leuk is dat niet bepaald. Noodzakelijk, dat wel!  

Daarom is die blended mix interessant. Je coach giet de theorie van de grammatica in e-learning modules zodat jij als cursist die zelfstandig als voorbereiding voor de les doorneemt.  

Tijdens de contactmomenten met je trainer focus je je dan ten volle om die theorie ook in de praktijk om te zetten. Je bootst telefoontjes na, schrijft realistische e-mails, deelt je mening in een fictieve vergadering. Daarbij let je specifiek op échte zinnen, die je in je échte job ook gebruikt. Met subjonctif natuurlijk!  

Omdat je al wat theorie hebt doorgenomen, stel je ook gerichte vragen. Met andere woorden, we duwen onze cursisten dankzij blended learning in een bijzonder actieve rol.  

Na afloop van de les ga je opnieuw richting het e-learning platform om oefeningen te maken op die subjonctif: op het gebruik ervan en de verschillende vervoegingen.  

Herhaling, herhaling, herhaling, totdat je ze uit het hoofd kent!

2. Tijd voor feedback  

Naast meer tijd in de les voor praktijkoefeningen biedt e-learning en blended learning ook meer tijd voor nog een belangrijke component: feedback 

Wie e-learning oefeningen maakt, ontvangt uiteraard meteen input over zijn antwoorden. Welke zijn correct? Welke zijn fout? Goed ontwikkelde e-learning biedt ook de mogelijkheid om extra uitleg te verschaffen over waarom een antwoord fout was.

Maar het gaat nog verder dan dat! Boven op die automatisch gegenereerde feedback kun je ook via e-learning persoonlijke feedback van je trainer ontvangen. 

En gezien je trainer minder theorie moet toelichten in de lesmomenten, heeft hij daar meer ruimte voor feedback op je conversaties en praktijkoefeningen. 

 

3. Sociaal leren = leren van elkaar

In een blended leertraject krijg je overigens niet alleen feedback van een e-learning platform of van je trainer. Je krijgt ook feedback van je collega’s en mede-cursisten 

Heb je een vraag? Via forums op je e-learning platform gooi je je vraag in de groep en ontvang je relevante antwoorden van je mede-trainees.  

Bij open vragen zie je ook de bijdrages van andere cursisten. Zo creëer je ook een band, buiten de groepssessies om.  

Benieuwd hoe anderen leren of welke learning apps ze inzetten? Je coach lanceert een poll Of misschien deel je wel jouw e-mail in het Frans en bekijken je collega’s die even kritisch? Ook daar steek je veel van op!  

Kortom, sociaal leren is een belangrijk aspect van je leerproces. Want mensen leren soms minstens evenveel van elkaar als van hun coach. Ook bij online trajecten!  

 

 4. De trainee staat centraal, ook bij een groepsopleiding! 

De trainee staat centraal bij BLCC. En elke (taal)opleiding is volledig op maat van elke cursist.  

Waarom?  

Simpelweg omdat iedereen een andere leervoorkeur heeft. De ene leert liever met video’s; de andere capteert beter vanuit tekst; een derde onthoudt de materie het beste door te luisteren naar een docent. 

Dus waarom zouden we e-learning voor elke cursist gelijk maken?  

Iedereen leert op z’n eigen manier. En iedereen heeft ook eigen prioriteiten. De ene moet telefoneren in het Frans op het werk; de andere neemt haast nooit de telefoon op. Bij e-learning hoef je niet steeds álle modules te doorlopen. Je kiest zelf de modules die voor jou het interessants en relevantst zijn. Wat je niet nodig hebt, sla je gewoon over.  

Bovendien leent een blended opleiding zich prima voor groepen. We nemen even een taalopleiding in groep als voorbeeld. Voor de start van de opleiding bepalen we iedereens niveau. En stellen we groepen samen op basis van die niveaus.  

Desondanks heeft niemand dezelfde kennis. Waar de ene goed is in grammatica, is de andere beter in woordenschat. De ene schrijft al vlot, terwijl de andere vooral mondeling sterk staat. Allemaal op hetzelfde taalniveau!  

Blended learning is dé methode om differentiatie te brengen binnen je groepsopleiding. Zowel inhoudelijk als op vlak van niveau.  

De zwakkeren benen bij op hun eigen tijd door de e-learning nog eens door te nemen. En herhalen zo veel als ze zelf nodig hebben. 

Mogelijks bouwen sterkere cursisten voorsprong op op anderen van de groep. Door hen aan het werk te zetten in moeilijkere e-learning modules, besteedt de trainer tijd aan zij die extra begeleiding en ondersteuning nodig hebben. 

Adaptieve leerpaden zorgen ervoor dat je precies die informatie ziet die jij nodig hebt. En die nuttig voor je is! Doorloop je de oefeningen op het e-learning platform van BLCC? Dan zie je op het einde van de module jouw score. Op basis van jouw behaalde score krijg je een persoonlijke aanbeveling: ga gerust verder naar de volgende module. Of je score is niet helemaal goed; probeer het nog even!  

adaptive button to retry adaptive button to take again
adaptive button to continue

Toegegeven, e-learning opzetten voor je bedrijf brengt misschien hoge opstartkosten met zich mee. Maar die win je in no time terug door de vele voordelen.

Opnieuw maken taalopleidingen onze case.  

Beeld je even een klassieke taalopleiding in. Gedurende 40 lesuren lang ga je in een klaslokaal met je taaltrainer aan de slag. 40 uur waarin je trainer zowel theorie als toepassing voorziet van woordenschat, grammatica en communicatieve thema’s.  

Heeft je taaltrainer echt een meerwaarde als jij werkwoorden vervoegt via driloefeningen?  

Niet de meest optimale tijdsbesteding, of wel?  

In een blended leertraject pas je het leerformat aan aan het leerdoel. 

Een grammaticaal punt uitleggen? Kies voor e-learning. Woordenschat en key phrases erin drammen? Ook dit kan prima via e-learning modules. Dat doe je best alleen, op je eigen ritme. Je theorie toepassen in de praktijk en dus je vaardigheden aanscherpen? Hier is de les met je docent dan weer ideaal voor.  

Op die manier ga je de lestijd met je coach optimaal benutten. Je zet je trainer of coach in waar hij echt een toegevoegde waarde heeft.   Zo verminder je het totaal uren van klassikale opleiding.  
 
Een win-win! Want minder lestijd betekent ook lagere kosten. Je betaalt minder trainingsuren, hoeft minder leslokalen te reserveren, maakt minder verplaatsingskosten, … 

Maar ondertussen gaan alle cursisten wel individueel aan het werk op het platform. 

In vergelijking met een klassikaal traject wordt er dus meer geleerd! We maken even de rekensom. We reduceren een traject van 40 lesuren naar éénvan 30 lesuren. Omdat een deel van het leren verschuift naar het e-learning platform. Maar indien er 6 cursisten elk een 10-tal uur aan het werk zijn, voor en na de sessies, betekent dat 60 uren leertijd naast de 30 uur in groep! Dus 90 uren leertijd voor een lagere prijs!  

Dat blended learning dus gepaard gaat met een hoger rendement, staat buiten kijf. 

Meten is weten!  

Laat dat nu net zijn wat een blended leertraject met e-learning net zo interessant maakt voor jouw bedrijf.  

Want wie investeert in een (taal)opleiding wil natuurlijk weten welk rendement je eruit haalt. Niet alleen financieel, dat stelden we hierboven al. Maar ook in termen van progressie.  

Vooral het online deel van het leertraject biedt dan ook verschillende mogelijkheden om het leerproces nauw op te volgen en inzicht te verkrijgen in leerresultaten.  

Neem even het e-learningplatform van BLCC.  

Met één druk op de knop zie je hoeveel en welke cursisten actief leren, welke opleidingen het populairst zijn en welke leermodules het beste scoren.  

 

Reporting e-learning Best performing content e-learning

 

Maar ook je cursisten zien makkelijk hoe goed ze het doen. En hoeveel vooruitgang ze maken! En welke modules ze afwerken.  

Door een test toe te voegen op het einde van de leermodule, toets je snel af hoe goed ze de key phrases onthouden hebben. Zo maken we de leerprogressie expliciet.Wat in een louter klassieke aanpak veel moeilijker is.  

Save the best for last. Want we hebben nog één argument achter de hand om jou te overtuigen om te kiezen voor blended learning.  

Het is gewoon nog leuk ook! 😉  

Een blended leertraject biedt meer variatie. De ene dag woon je een klassikale les met docent en mede-cursisten bij. De volgende dag ga je zelfstandig aan het werk op het e-learning platform.  

Maar ook binnen het online deel van je blended opleiding zit bakken variatie. Een e-learning platform zorgt voor afwisseling. Video’s, drag-and-drop oefeningen, invuloefeningen, open vragen om te beantwoorden, polls, … de opties zijn eindeloos!  

Veel e-learning platformen en online leertools zijn ook voorzien van gamification. Spelvormen worden toegevoegd aan je online leertraject.  

Hoe meer oefeningen je maakt, hoe meer je verdient op het leerplatform: punten, badges, certificaten, … Wie wil de badge van de ‘passionate learner’ niet zien verschijnen? 

Volg je een groepsopleiding? Dan speel je die trofeeën bovendien nog uit tegen je collega’s ook. Want wie houdt nu niet van een beetje gezonde onderlinge competitie? 😉 

Fun gegarandeerd!  

Zo blijf je als leerder steeds bij de les. Je betrokkenheid verhoogt, waardoor ook je motivatie en engagement verhoogt. Allemaal ingrediënten voor een succesvolle opleiding.  

 

Wat zijn de nadelen van blended learning.

Oké, first things first.  

Het woord nadelen vinden we in deze context minder geschikt. Nadelen impliceren onoverkomelijk te zijn. Dat je ze er zomaar moet bijnemen.  

Valkuilen, daarentegen, duiden meer op een aandachtspunt van e-learning en blended learning. Die je bovendien kan verhelpen!  

Met blended learning haal je meer uit je klassieke en klassikale les. Ze versterken elkaar.  

Dat was je wellicht al duidelijk in het eerste deel van dit artikel.  

Maar vergis je niet. Ze zijn in geen enkele optiek hetzelfde. En vergen daarom ook een andere aanpak.

Via blended learning kan je het leereffect van de opleiding versterken. Maar dat lukt enkel indien je de e-learning modules grondig integreert in de klassikale sessies. 

Then and only then, versterken e-learning en de klassikale lessen elkaar. Concreet? Er bestaan tal van best practices om e-learning succesvol te integreren. Wij delen graag een paar tips die wij meegeven aan onze trainers:

 

✔ Leg uit hoe je het e-learning platform zal gebruiken in de training. En ook waarom: de leertijd met de docent is vrij beperkt. En is dus onvoldoende om de dikwijls ambitieuze doelstellingen te realiseren! 

✔ Zorg voor een inhoudelijke integratie: Beeld je even in. Je werkt via e-learning aan telefoneren in het Duits. Maar tijdens de volgende klassikale les kan je niet uitpakken met je nieuwe skills in een simulatieoefening. Jammer, toch? Organiseer daarom activiteiten in jouw sessie die in lijn liggen met de e-learning taak en creëer een succeservaring voor de cursist!  

✔  Durf het e-learning platform gebruiken als tool tijdens jouw sessie. Je verhoogt de betrokkenheid van de cursist, die aan vertrouwen wint om ook tussen de sessies op het platform aan het werk te gaan.  

✔  Definieer e-learning taken zo concreet mogelijk en volg op in welke mate cursisten voorbereid naar jouw sessie komen. Beschouw e-learning niet als vrijblijvend!  

En zo kunnen we nog veel andere tips formuleren. Het komt erop neer dat cursisten begrijpen dat het e-learning platform geen ‘bijkomstig iets’ is binnen de opleiding, waar ze terecht kunnen indien er nog wat tijd over is.  

Nee, e-learning is een volwaardige component binnen de opleiding!  

Maar valkuilen hoef je niet enkel toe te schrijven aan de trainer van je leertraject. Ook de leerders zelf ervaren soms obstakels.  

Zoals hun motivatie 

We schetsen even de situatie voor je. Het is oudejaarsavond. Je hebt net een hele week à volonté wijntjes gedronken, kalkoen gegeten en gesmuld van een kerststronk. Heerlijk! Maar tijd voor het komende jaar. Die extra kilo’s, die mogen er weer vanaf. Fitnessen wordt je goede voornemen.  

Ga je dan in je eentje thuis fitnessen? Of kies je voor een groepsles samen met 3 vrienden en een instructeur?  
 
Gegarandeerd heeft die laatste meer succes. Want die laatste, die houdt je langer vol. 

Onder de peer pressure van je mede-cursisten of het toeziend oog van je trainer. 

Hetzelfde geldt voor je e-learning en blended leertraject. 

Uit ervaring weten we dat het een moeilijke karwei blijft om cursisten op het e-learning platform te krijgen. En daar te houden!  

Velen starten met goede intenties, maar haken af na enkele online sessies. 

Dat willen we vermijden! En we doen er dan ook alles aan. Zo is het BLCC e-learning platform voorzien van verschillende trucjes om onze cursisten toch te motiveren hun talenkennis te boosten op het platform.  

Velen hebben we hierboven al toegelicht: gevarieerde oefeningen, open vragen, interactieve video-modules, gamification met badges, punten en certificaten, … 

Daarbovenop sturen we ook geregeld e-mails naar de e-leerders om hen te motiveren om op het platform te gaan. Kijk eens hoeveel vooruitgang je al maakte! Wist je dat je met elke activiteit badges kunt verdienen? En ontdek de nieuwste modules om jouw talenkennis te boosten! Dikwijls krijgen we dan antwoorden van onze cursisten op deze mails. De boodschap heeft gewerkt en ze gaan terug aan de slag, want ze beseffen dat het belangrijk is!  

Motivation e-mail from platform

We doen er alles aan om van jouw e- en blended learning een succes te maken! 

E-learning, webinars, online quizzen, virtual reality, … al die online lestechnologieën maken onlosmakelijk deel uit van je blended leertraject.  

Een basiskennis technologie is dan ook een must. Helaas is dat niet voor elke cursist evident.  

Leeftijd, opleidingsgraad, arbeidsstatuut kunnen ermee te maken hebben. Maar we moeten opletten met vooroordelen.  

Er zijn natuurlijk ook oudere generaties die wél met een computer overweg kunnen. En uit eigen ervaring blijkt dat arbeiders uit de taalopleiding Nederlands op de werkvloer beter scoren op e-learning dan bedienden. Zo zie je maar!  

Wees je er bewust van dat niet iedereen even snel op die technologie-trein springt. Besteed tijd en aandacht om wie minder technisch vaardig is bij te staan.  

Maar herinner je, blended learning gaat hand in hand met social learning. Laat cursisten elkaar helpen. Ook wanneer het aan komt om het gebruik van die technologie!  

 

Conclusie. 

E-learning is niet zomaar een aanvulling op jouw leertraject met jouw trainer, het is een volwaardig onderdeel van je opleidingstraject. Door e-learning en andere moderne lestechnologieën in je blended learning traject op te nemen, haal je het maximale uit je opleiding. Je combineert het beste van beide tot het ultieme leertraject. 

Ze verrijken niet alleen je opleiding. Nee, ze maken je opleiding ook efficiënter. Waardoor jij als cursus minder lestijd nodig hebt en dus sneller resultaten boekt. 

Overtuigd van de blended learning mix? En op zoek naar een taalopleiding? Klop eens bij ons! Wij integreren al die online tools binnen jouw taalopleiding. Voor maximaal rendement! 

 

Wil je te weten komen hoe
jij als bedrijf een e-learning
traject
opzet