NEDERLANDS

Nederlands voor 5 Afghaanse vrouwen.

 

Accent, JobRoad en BLCC slaan de handen in elkaar om 5 gevluchte Afghaanse vrouwen klaar te stomen voor een nieuw leven in België.

Afghanistan, zomer 2021. De taliban grijpen opnieuw de macht in het land en installeert bijna meteen hun vrouwonvriendelijk beleid: de middelbare scholen voor meisjes sluiten de deuren en de boerka is terug verplicht voor alle vrouwen in het openbare leven.  

Resultaat? België repatrieert meer dan 1400 mensen naar ons land. Velen onder hen kregen intussen een positief antwoord op hun asielaanvraag en zijn klaar voor een nieuwe start. Een nieuw leven en een nieuwe job in België.  

En we dragen maar al te graag ons steentje bij. Daarom slaan BLCC, Accent en JobRoad de handen in elkaar met het ORIGAMI-project. 

 “ORIGAMI wil de kans bieden aan 5 Afghaanse vrouwen om zich te ontplooien tot een volwaardige consulent. De origamivogel staat symbool voor de vlucht die de vrouwen er hebben opzitten, maar ook en vooral, de hoop om zich te kunnen ontvouwen tot ondernemende vrouwen die ten volle kunnen participeren in onze samenleving.”   

Joachim Commeene, manager bij JobRoad

Het ORIGAMI-project 

We selecteerden 5 gevluchte Afghaanse vrouwen en bieden hun de kans om zich verder te ontplooien tot uitzendconsult in één van de kantoren van Accent in Vlaanderen. 

Bij Accent vinden we het belangrijk dat iedereen de kans krijgt diens talenten te ontdekken en verder te ontwikkelen. We zijn dan ook bijzonder fier dat we als inclusieve onderneming onze schouders kunnen zetten onder dit project.”

Anouk Lagae, CEO bij Accent

 

Op 30 juni 2022 gaven we het startschot aan het opleidingstraject van deze 5 enthousiaste dames.  

Fase 1: intensief taalbad Nederlands 

De 5 Afghaanse vrouwen kwamen na de coup van de taliban aan in Vlaanderen zonder enige voorkennis Nederlands. Laat talenkennis nu net één van de belangrijkste factoren zijn wanneer je je wilt integreren in een nieuwe maatschappij.  

Bij hun aankomst in België genoten de 5 dames alvast een CVO-taalopleiding om hun basiskennis Nederlands te verwerven.  

Daarna was het onze beurt.  

We screenden alle 5 de dames om hun startniveau te bepalen. Dankzij de CVO-opleiding die ze volgden bij aankomst en hun immigratie-achtergrond hadden alle dames intussen een basiskennis Nederlands.  De ene al meer dan de andere. We merkten na screening toch een niveauverschil bij alle dames. En die verschillen vragen dus een andere aanpak!  

We starten deze zomer dus twee intensieve taalbaden Nederlands op, elk met hun eigen insteek. 

  • 3 dames met een lager startniveau

    3 dames hebben een lager startniveau in het NL. Voor hen boosten we in de maanden juli en augustus vooral hun algemene talenkennis Nederlands om hun taalniveau van A0 tot A2 of een functionele B1 te brengen.

  • 2 dames met een hoger startniveau

    2 andere dames hebben dan alweer een hoger startniveau (B1). Voor hen ontwikkelden we een taalbad dat specifiek focust op hun professionele talenkennis voor hun toekomstige job als consulent bij Accent.  

 

Intussen hebben de Afghaanse vrouwen alvast hun eerste taallessen achter de rug. Het belooft een intensief traject te worden. Maar de dames zijn gemotiveerd om er samen met ons een succes van te maken.   

Jobroad

 

Fase 2: inhoudelijke opleiding tot consulent bij Accent + verderzetting taaltraining Nederlands 

Vanaf september start ook de vakinhoudelijke opleiding voor de dames. Daarbij worden ze door de Accent Business School, intern opleidingscentrum van Accent, opgeleid tot hun nieuwe job als consulent.  

Tijdens deze maanden zetten de vrouwen ook hun taaltraining nog verder, met één taaltraining per week. Om hun taalniveau verder te boosten. 

Na vier maanden intensieve job- én taaltraining zijn de 5 vrouwen volledig klaargestoomd om effectief als uitzendconsulent aan de slag te gaan in één van de kantoren van Accent.   

Alle dames zijn alvast heel enthousiast en leergierig om Nederlands te leren en zich om te scholen tot zelfstandig consulenten van Accent.  

En wij zijn alvast trots dat wij onze schouders onder dergelijk project mogen zetten! Binnenkort is Accent 5 sterke interim-consulentes rijker! 

 

Meer weten over het Origami-project? Neem contact op met onze Training Advisor Stephanie.