NEDERLANDS

Taaltraining Nederlands voor buitenlandse artsen bij IDEWE.

Taalopleiding Nederlands voor buitenlandse artsen bij IDEWE.

We horen het wel vaker: hoogopgeleide mensen van buitenlandse origine vinden geen job met hun diploma in België. Een jammere zaak. Want mensen met de juiste capaciteiten, skills & theoretisch kennis krijgen in dat geval niet de kansen die ze verdienen.  

De enige reden hiervoor? Het pijnpunt dat wij maar al te vaak zien: ze spreken onze taal niet.  

Gelukkig zijn er ook bedrijven en organisaties die daar anders naar kijken. Zoals onze klant IDEWE bijvoorbeeld!  

Blog-banner-2-2048x1152

De opleiding Nederlands voor artsen

Binnen Idewe werken ze sinds verschillende jaren met meerdere buitenlandse artsen voor Medisch Onderzoek. Voor wie zich een taalprobleem stelt, zetten ze actief in op taalopleiding om hen doelgericht en professioneel te ondersteunen. 

Zo zet IDEWE 3 artsen in opleiding afkomstig uit Kameroen in voor het afnemen van medische onderzoeken.  

Stap 1: Algemene kennis Nederlands opbouwen

Een voorkennis Nederlands hadden ze niet. Wat ze wel hadden was bakken vol enthousiasme, inzet en motivatie om onze Nederlandse taal te leren. Maar liefst 120 uur lang werkten ze aan hun taalniveau. We bouwden samen met taalcoach Hilde aan hun algemene kennis Nederlands om te kunnen functioneren in onze maatschappij.  

Stap 2: functiespecifieke woordenschat rond medisch onderzoek bij IDEWE

Maar ook hun specifieke woordenschat werd versterkt. En zo ook hun job als arts! Sleutelzinnen rond onderzoeken, de symptomen, formulieren die IDEWE gebruikt bij consultaties, … het passeerde allemaal de revue.  

Wat blijkt? Groot enthousiasme en een doelgerichte opleiding, dat leidt tot resultaat. 

En dankzij hun taaltrainer Hilde zijn ze intussen uit dat beginnersniveau A0 gegroeid richting een functioneel taalniveau A2.  

 

Ook een opleiding Nederlands organiseren voor je buitenlandse collega's, net zoals IDEWE?