ALGEMEEN

Maak de leerdoelen van je opleiding SMART.

Een professionele taalopleiding volgen in functie van je job. Je doet het meestal niet zomaar. Vaak zit er wel een reden, een waarom achter. En maar goed ook!  

Want wanneer we je een reden hebt om een taalopleiding te volgen, kun je voor jezelf ook leerdoelen opstellen. En wie een doel heeft, boekt resultaat.  

Laat dat nu net zijn wat je wilt bekomen na afloop van je taalopleiding: resultaat, vooruitgang in je professionele taalgebruik en je job.  

Stel je leerdoelen van je taaltraining op via het SMART-principe. Je doelen zijn: 

 • Specifiek  

 • Meetbaar 

 • Aanvaardbaar 

 • Realistisch  

 • Tijdsgebonden  

 

We lichten elke pijler toe in de context van jouw taaltraining. Op die manier kun je voor jezelf SMART-leerdoelen opstellen.  

 

Je leerdoelen zijn SMART.

1. Je leerdoel is specifiek.

Wie een taal leert, of start met een taaltraining, heeft vaak slechts een vaag leerdoel voor ogen.. 

We horen het graag: ik volg een taalopleiding om de taal beter te spreken/begrijpen/spreken.  

Klopt als een bus! 

Maar waaróm wil je precies beter de taal leren of beter beheersen?  

Enkele specifieke & concrete leerdoelen: 

 • Ik volg een taalopleiding om mijn klanten vlotter te woord te staan per telefoon 

 • Ik volg een taalopleiding om mijn elevator pitch in het Engels te geven 

 • Ik volg een taalopleiding om meer zelfvertrouwen te hebben in meetings  

 • Ik volg een taalopleiding om geen fouten te maken in mijn mailverkeer 

 • Ik volg een taalopleiding om mijn uitspraak Frans te verbeteren. 

 •  

 

Die doelen zijn al meteen een pak concreter!  

2. Je leerdoel is meetbaar.

Natuurlijk moeten je leerdoelen ook meetbaar zijn. Voor een taalopleiding doen we dat makkelijk dankzij het ERK-niveau (CEFR level).  

Voor de start van een taalopleiding organiseren we een telefonische screening om je startniveau te bepalen. We noteren dan ook het niveau dat je idealiter ook aan het einde van je opleiding behaalt.  

Let wel, hier hebben we een belangrijke side note bij. 

Wil je tijdens je taaltraining focussen op het verbeteren een professionele skill zoals vlotter telefoneren in het Frans? 

Dan kun je niet verwachten dat je algemene taalniveau tegen het einde van de opleiding (veel) gestegen zal zijn. 

Dan bekijk je best je best of je vooruitgang boekte op de skill waarop jij wilde focussen.  

 

3. Je leerdoel is aanvaardbaar.

Is je leerdoel aanvaardbaar? Daarmee bedoelen we of je leerdoel relevant is? Is je leerdoel van je taalopleiding relevant voor de context waarvoor je je taalopleiding volgt? En vinden alle betrokkenen, denk maar aan je HR-manager, ook dat je doel relevant is? 

Volg je een professionele training Frans met als doel om je op vakantie vlotter uit te drukken? Dan is je doel misschien niet aanvaardbaar.  

Een training volgen om met je collega's te overleggen daarentegen? Helemaal aanvaardbaar! 

2Photographers_20200310_170911web

 

 4. Je leerdoel is realistisch.

Wanneer een doel niet haalbaar en onrealistisch is, dreigt het gevaar dat je afhaakt.  

Heb jij een beginnersniveau Frans (ERK-niveau A0) en volg je 40u opleiding? Dan is het onrealistisch om te verwachten dat je op het einde van het traject zal klinken als een native speaker (C1). 

Stel voor jezelf realistische verwachtingen op, indien nodig met kleine tussenstappen. Zo heb je sneller het gevoel dat je vooruitgang boekt en bij je einddoel aankomt.  

Check!  

Want je taalopleiding is altijd tijdsgebonden. Voor de start van je taalopleiding weet je prefect hoelang je opleiding zal duren. Of je nu 10u individuele coaching volgt of 40u groepstraining.  

Je hebt dus altijd een deadline om jouw leerdoelen die we hierboven hebben vastgelegd te bepalen. 

 

Leerdoelen vastleggen in je screening.

Bij BLCC zijn we er ons al langer van bewust dat leerdoelen opstellen vóór de start van je opleiding belangrijk is.  

Daarom organiseren we ook de telefonische screening, waar we niet alleen je beginniveau in de taal meten. Nee, we bepalen ook je leervoorkeuren, schetsen je huidige situatie en noteren waar je aan het einde van de opleiding wilt staan.  

Laat cursisten elkaar helpen. Ook wanneer het aan komt om het gebruik van die technologie!  

 

Waarom leerdoelen vastleggen?

We maken even een vergelijking. 

Beeld je eens in. Je hebt geen fysiek en wil graag meer sporten. Lopen lijkt je daarvoor de meest toegankelijke optie. Bovendien is leren lopen via apps zoals Start to Run ook nog laagdrempelig. Voor je start weet je: ik wil binnen mijn trainingsschema van 12 weken 5 km lopen binnen 30 minuten. Je doelen zijn specifiek, meetbaar, aanvaardbaar, realistisch en tijdsgebonden.  

Wedden dat ‘t je lukt?  

Starten met joggen zonder zo’n doelen, da’s veel moeilijker. Grote kans dat je na enkele weken je motivatie verliest en afhaakt.  

Hetzelfde geldt voor je taaltraining.  

Wie doelen vooropstelt & ze voor ogen houdt, die ziet de finish line. Laat dat het nu net makkelijker maken om die finish line ook effectief te bereiken.  

Een taaltraining waarbij je je doelen vooraf vastlegt, dat is succes verzekerd!  

 

Ook je SMART-leerdoelen
vastleggen in een
screening