LET'S TALK ANSWERS!

FAQ van BLCC.

Vragen over taalopleidingen? Onze aanpak? Over BLCC? Het antwoord op de meest gestelde vragen vind je hier!

Hoe zorgt BLCC ervoor dat leerdoelstellingen behaald worden?

Tijdens een telefonische screening die voorafgaat aan de taalopleiding, bevragen en schetsen we jouw leerdoelen. Deze doelen worden dan bij de start van de taaltraining in samenspraak vastgelegd, in de vorm van een course outline. Dat is een leidraad voor de volledige training, waarbij de volgende zaken worden bepaald:

  • Wat zijn de communicatieve doelen die je moet bereiken?
  • Welke taalstructuren, grammaticale elementen en woordenschat heb je hiervoor nodig?
  • Welk materiaal zal de trainer hiervoor inzetten en welk leeractiviteiten zullen hiervoor nodig zijn?
  • Last but not least, welke activiteiten zijn nodig om jouw leerdoelen in de praktijk om te zetten.

De course outline is een belangrijk document. Zie het maar als een soort contract tussen jou en jouw trainer. Er regelmatig op terug komen en erover reflecteren is een absolute must!