NEDERLANDS

Strategische taalopleidingen bij rekrutering: Armonea.

De krapte op de arbeidsmarkt is zo goed als in elke sector voelbaar. Maar de zorgsector spant de kroon. De cijfers liegen er niet om: op vandaag staat de teller op meer dan 30 000 openstaande vacatures. En die teller stijgt alleen maar. Rekrutering in het buitenland is mogelijks een deel van de oplossing. Zo vond Armonea bij BLCC strategische taalopleidingen Nederlands om hun uitdagingen het hoofd te bieden. Armonea rekruteert Roemeense verpleegkundigen en stoomt hen met een intensieve taalopleiding Nederlands klaar voor de Belgische arbeidsmarkt. In 14 weken tijd.  

 

Virtuele taalopleiding in Boekarest.

 

In de eerste vier weken van de opleiding voorzien we elke dag training: taaltrainer in België, trainees in Boekarest. Naast  doorzettingsvermogen en motivatie heb je met een pc en stabiele internetverbinding voldoende om aan de slag te gaan. Elke dag, gedurende 4 weken krijgen de deelnemers één virtuele groepsles van anderhalf uur. Elke les nemen we op zodat ze de les kunnen herbekijken zoveel als ze zelf willen.

Maar ook naast de virtuele lessen is het programma goed gevuld. Oefening op het e-learning platform versterken de (virtuele) taalopleiding met een ideale mix van grammatica, woordenschat en sleutelzinnen. Voor een volwaardig digital learning traject, volledig toegespitst op de zorgsector. Zo herhalen ze dagelijks de geziene leerstof en bereiden ze voor op de volgende les.

Hoewel iedereen start vanaf nul, merken we al na twee volle weken training niveauverschillen op. Taalgevoel speelt hier een belangrijke rol in. Daarom delen we iedereen vanaf week drie op in mini-klasjes op en geven we een extra virtuele klas aan de zwakkere, om de stof te herhalen en aan de sterkere, om te verdiepen.

 

Geslaagd voor de eindtest? Op naar België!

Deel twee van het traject begint in België. Vanaf nu combineren we groepslessen face-to-face met intensieve e-learning opdrachten. Iedereen start met een taalniveau A1, maar we differentiëren al snel. De mensen met een goed taalgevoel zetten we samen en dagen we uit richting B1. Voor zij die minder taalgevoel hebben streven we naar een stevige A2.

 

Professionele vaardigheden en ervaring

In die verschillende weken hebben we naast taalvaardigheid ook aandacht voor andere professionele vaardigheden die de Roemeense verpleegkundigen nodig hebben in hun job.  Interculturele communicatievaardigheden en culturele verschillen komen aan bod.  Met een stage van twee weken onder de vleugels van een Nederlandstalige mentor-collega sluiten we deze intensieve periode af.  Wat ze geleerd hebben in de lessen kunnen ze in sneltempo toepassen op de werkvloer, met echte patiënten. De kers op de taart na een bootcamp van 14 weken.

 

Armonea aan het woord

Ben je geïnspireerd door het verhaal van Armonea? En wil je graag weten hoe zij zelf hun strategisch taalbeleid ervaren? We brengen je in contact met Bart, directeur van Armonea. Neem contact met ons op via stephanie.deblaere@blcc.be

 

Klaar voor jouw strategisch taalbeleid?

 Ook omvergeblazen door het strategisch taalopleidingen voor rekrutering bij Armonea?
Wil jij ook een dergelijk beleid voor jouw bedrijf, aangepast aan jouw situatie en sector?