FRANS

De Franstalige 'tour' op met Elindus.

Energieleverancier Elindus gaat de Franstalige 'tour' op.

Elindus is een 100% Belgische energieleverancier opgericht in 2012. Vandaag heel sterk actief in Vlaanderen op de industriële markt. Hun ambitie: de zuidelijke helft van het land ook overtuigen van de visie op lange termijnEen nieuwe regio aanboren heeft een impact op het hele team: van verkoop naar klantendienst tot callcenter en boekhouding. Iedereen zal op zijn niveau, binnen zijn functie communiceren met Franstalige klanten of leveranciers. Maar wie moet wat kunnen?

 

Bepaal een duidelijk einddoel

Dat deden we in samenspraak met de L&D Manager en de CEO van Elindus. In een overleg met hen, legden we de functieprofielen vast en koppelden we daaraan de vaardigheden die zij nodig hadden om hun functie met impact te kunnen uitoefenen. BLCC maakte de vertaling van vaardigheid naar taalniveau (ERK). Het einddoel was bepaald.

 

Zorg voor een compleet beeld van de huidige situatie

Maar waar staan we op vandaag? We ontvingen een lijst met gegevens van de deelnemers, hun functie met daaraan gekoppeld einddoel en vaardigheden. De screening deden we telefonisch. We bepaalden de mondelinge vaardigheid van meer dan 50 medewerkers. Omdat schrijfvaardigheid ook belangrijk was, vroegen we iedereen ook om een schrijfopdracht te maken.

 

On y va!

Elindus is niet voor niets een sterke groeier op de energiemarkt ! Ook in dit project zijn we keihard gegaan voor een snelle en efficiënte aanpak. Hun enthousiasme gaf ons energie :-)!

  • We maakten een groepsindeling op basis van niveau en functie.
  • Een strakke planning die rekening hield met de drukste periodes op het werk, zorgde ervoor dat we snel iedereen konden trainen. Hierbij is nauw overleg met de betrokken teams heel belangrijk!
  • Een goede voorbereiding en transparant overleg zorgden voor een vlot verloop van de training.

 

De cirkel is pas rond na een evaluatie

Na de training ontving Elindus een overzicht van de bereikte eindniveaus. Heel wat medewerkers behaalden het einddoel. Voor een aantal adviseren we bijkomende coaching op maat. We laten ze niet los, tot iedereen het einddoel heeft bereikt.

Dankzij de steun van ESF kon Elindus dit project op poten zetten. Meer weten?

Meer weten?