LET'S TALK ANSWERS!

BLCC FAQ.

Do you have questions about our language courses, our approach or BLCC? You can find answers to frequently asked questions here!

Wat is een peter of meter?

De tijd die je besteedt aan taalleren zou absoluut niet beperkt mogen zijn tot de sessies met de taaltrainer. Als leerder moet je zelf actief aan de slag gaan met de materie op het e-learning platform.

Ook moet je jezelf zo veel mogelijk blootstellen aan die vreemde taal (exposure). Ga daarom op zoek naar een peter of meter, die moedertaalspreker is. Deze persoon engageert zich ertoe om enkel de doeltaal te spreken met jou. Hij neemt in de eerste plaats een motiverende rol op. Je kan er ook voor kiezen om die rol te formaliseren en de peters of meters ook werkelijk te betrekken in jouw leertraject. Om de zoektocht naar een peter of meter te faciliteren, heeft BLCC een standaard communicatie klaar die je kunt gebruiken.