Algemeen

Strategische partner voor jouw taalbeleid

terug naar alle artikels
Scroll
Strategische partner voor jouw taalbeleid

Vandaag leven en werken we in een wereld die constant in verandering is. Je job van vandaag is niet jouw job van morgen. Als L&D-verantwoordelijke, HR of teamleader kan je je organisatie mee begeleiden en het schip mee richting geven. Jouw medewerkers moeten klaar zijn voor de uitdagingen van morgen. En jouw organisatie moet weten welke competenties ze in huis heeft, vandaag én morgen.

Vandaag leven en werken we in een wereld die constant in verandering is. Je job van vandaag is niet jouw job van morgen. Als L&D-verantwoordelijke, HR of teamleader kan je je organisatie mee begeleiden en het schip mee richting geven. Jouw medewerkers moeten klaar zijn voor de uitdagingen van morgen. En jouw organisatie moet weten welke competenties ze in huis heeft, vandaag én morgen.

Wij zijn jouw partner om taalcompetenties in kaart te brengen. Dat is fase 1: wat is de stand van zaken op vandaag?

In fase 2 groeien we met je mee om de strategie van je organisatie om te zetten in acties en groei.

Laat ons starten met een heel belangrijk principe: een eindniveau bereiken is geen doel op zich. Een training is geslaagd als de trainee zijn doel heeft bereikt: zijn functie in de vreemde taal uit te oefenen. 

Laat ons starten met een heel belangrijk principe: een eindniveau bereiken is geen doel op zich. Een training is geslaagd als de trainee zijn doel heeft bereikt: zijn functie in de vreemde taal uit te oefenen. 

Fase 1: taalcompententies in kaart brengen

We bepalen samen wie we screenen. Iedereen, één bepaald team, een aantal mensen per team.. Afhankelijk van de grootte van het project en de context gebeurt de screening ter plaatse, telefonisch of elektronisch.

Samen met L&D en teammanagers bepalen we per functie het einddoel voor taal. We begeleiden jullie hierbij: welke competenties hebben we nodig om die functie van morgen te uit te voeren mét impact!

Hoe koppel je einddoelstelling aan eindniveau?

Aan elk taalniveau zijn bepaalde vaardigheden en doelstellingen verbonden. Een bepaald ERK-niveau bereiken is geen doel op zich. Het is belangrijk om vooraf heel goed te weten wat die persoon moet kunnen in die bepaalde functie.

Zo kan je telefoneren op niveau A2, maar heb je een niveau B2 nodig om te onderhandelen (spreken met nuances).

Tijdens de screening maken we een gedetailleerd en overzichtelijk rapport op van het beginniveau, de te bereiken doelstellingen en het daaraan gekoppeld eindniveau.

Fase 2: Actie!

We hebben alle niveaus in kaart. We hebben bepaald welke eindcompetenties we per functie willen bereiken. Nu koppelen we die eindcompetenties aan die van het huidige team.

Laat ons realistisch blijven

Een volledig team samen trainen, tijdens de werkdag, naast een goed gevulde job is vaak weinig realistisch; ook al wil je snel vooruit, we moeten prioriteiten stellen.

Dringendheid / prioriteit?

Via enkele kritische vragen komen we samen tot een prioriteitenlijst.

Elke organisatie heeft zijn eigen verhaal: de ene wil starten met de laagste niveaus om iedereen van bij het begin goed mee te hebben; de andere wil sneller operationeel zijn en daarom net die mensen opleiden die heel snel het eindniveau zullen bereiken.

Welke functies zijn cruciaal om jouw strategie om te zetten in concrete acties: “We verwachten eerst te verkopen in die regio, en pas daarna te factureren…” kan een duidelijk argument zijn om eerst op het sales team te focussen vooraleer de dienst boekhouding klaar te stomen.

Functie-specifiek of algemeen professioneel?

Daarnaast is het belangrijk om in te schatten hoe specifiek het taalgebruik moet zijn om de functie met evenveel impact uit te oefenen in de vreemde taal als in de moedertaal.

Is de specifieke woordenschat al gekend en komt het erop aan die vooral in de juiste zinnen te plaatsen? Of is de basis goed, maar is die specifieke woordenschat nog niet goed gekend?

Onze Language Learning Mix beoogt het meest efficiënte en budgetvriedelijke voorstel. Ontdek het hier.

C-learning en E-learning: een schitterend huwelijk!

BLCC gelooft sterk in het blended verhaal. We combineren contactmomenten face-to-face in groep en individueel met sessies via Skype en e-mail. Maar ook e-learning maakt een belangrijk deel uit van onze aanpak. 
We beschikken over een e-learning platform dat werd ontwikkeld met en gevalideerd door KU Leuven.

Je kan ten allen tijde de activiteiten van de cursisten traceren. E-learning is geen ‘nice to have’ maar vormt een wezenlijk onderdeel van elke training; e-learning en c-learning zijn geïntegreerd.
Naast de generieke content die we hebben kunnen wij ook e-learning op maat van jouw organisatie ontwikkelen.

Uniek is ook onze succes coach. We koppelen de functie van taaltrainer en e-coach los van elkaar. Ze werken samen, maar elk op hun eigen sterktes. De succes coach, het woord zegt het zelf: hij maakt van e-learning een succes! Hoe? Hij stimuleert, begeleidt, coacht en activeert elke trainee op het e-learning platform.

Wat als mijn medewerkers vanuit verschillende locaties werken?

Locatie-onafhankelijk trainen is geen issue dankzij virtuele klassen. Zo kunnen we medewerkers met gelijkaardig niveau en doelstelling perfect virtueel samenbrengen, ook al werkt 1 iemand in Brussel, 1 iemand in Luik, en een andere collega in Namen. En laat die Barcelonees en die Parijzenaar er ook maar bij!

Elke leervorm inzetten op zijn sterktes

We geloven dat een combinatie van leervormen het beste en meest efficiënte leerresultaat geeft.

Met hun onderzoek naar de impact van virtuele klassen en e-learning brengt KU Leuven ons natuurlijk steeds dat stapje verder dan de markt.

Een aankoper en een verkoper met hetzelfde niveau? Dan zet je die twee toch samen voor enkele vurige onderhandelingen! Maar niet zonder hen vooraf individueel te begeleiden en hen, elk vanuit hun vakgebied, klaar te stomen voor de sessie(s) samen.

Project of partnership op lange termijn

  • Wil je met je organisatie een nieuwe markt aanboren?
  • Evolueer je naar één voertaal in jouw organisatie?
  • Wil je één talenpartner die voor elke situatie een oplossing biedt?
  • Wil je het taal-DNA van jouw organisatie in kaart brengen en er ook iets mee doén?

Antwoordde je op minstens een van deze vragen volmondig JA! Contacteer ons dan even op, dan praten we verder.

BLCC BLOG AUTEUR

Over de auteur

Jody Dewancker
Jody Dewancker

Als Account Coördinator en Marketeer bij BLCC houdt Jody zich voornamelijk bezig met het inplannen van opleidingen op afstand, maar is daarnaast ook verantwoordelijk voor marketing gerelateerde zaken zoals het schrijven van teksten en artikels en het beheren van de social media-accounts.